TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

Fórum CADHelp.cz - Registrace

Svým přístupem na „Fórum CADHelp.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Fórum CADHelp.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Fórum CADHelp.cz“ s nimi souhlasíte.

Fórum CADHelp provozuje společnost TECHSOFT s.r.o. pro všechny uživatele libovolných CAD Systémů.

Forum CADHelp neslouží na propagaci nebo hanobení jakýchkoliv CAD systémů nebo osob. Pamatujte na to při psaní svých přispěvků které vždy sleduje oko administrátora a takové příspěvky budou odstraněny, nebo upraveny.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ČR, SR a EU. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Fórum CADHelp.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Fórum CADHelp.cz“ neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Fórum CADHelp.cz“ zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.